Welke tools zijn er om discriminatie te bestrijden in België?

Unia biedt uiteenlopende tools aan voor het bevorderen van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie. De bedoeling is om concrete antwoorden te geven op concrete vragen.

    De eDiv-onlineopleidingsmodules helpen om de antidiscriminatiewetgeving na te leven en toe te passen in de bedrijfswereld (publiek en privé).

    Om discriminatie op de huisvestingsmarkt (op basis van een handicap, origine, financiële middelen…) te bewijzen, ontwikkelde Unia twee methodes: via e-mail en via de telefoon.

    In enkele korte pedagogische filmpjes toont Unia wat discriminatie is, welke vormen van gedrag de antidiscriminatiewetgeving verbiedt en wat Unia dagelijks doet.

    Voor de onderwijsprofessionals verzamelde Unia een reeks pedagogische tools die door andere organisaties werden ontwikkeld om diversiteit bespreekbaar te maken bij jongeren van elke leeftijd.

    Daarnaast voert Unia ook campagnes om het grote publiek te sensibiliseren over de rechten en plichten van iedereen in verband met diversiteit.