De impact van het conflict in de Gaza-strook op de interculturele verhoudingen en op de graad van antisemitisme in België

Deze exploratieve studie wilt na te gaan of het conflict in de Gaza-strook, en meer bepaald de operatie “Cast Lead”, een impact gekend heeft op de interculturele verhoudingen en op de graad van antisemitisme in België.

In het zog van de militaire operatie “Cast Lead” (“Gegoten lood”) die het Israëlische leger van 27 december 2008 tot 18 januari 2009 ondernam in de Gaza-strook, vonden in meerdere grote steden in de wereld verschillende protestmanifestaties plaats. Bij de protesten te Antwerpen op 31 december 2008 en te Brussel op 11 januari 2009 waren enkelingen verantwoordelijk voor antisemitische slogans die de Joodse gemeenschap in België viseerden. De pers besteedde daar terecht aandacht aan en verschillende actoren maakten zich daar zorgen over.

Bij bijna elk moment van verharding van het conflict tussen Israël en groeperingen in de Palestijnse gebieden wordt trouwens de vraag gesteld in welke mate er een (al dan niet directe) link is tussen antisemitische en xenofobe uitingen in Europa en het conflict in dit deel van het Midden Oosten. Vaak gaat men er vanuit dat er effectief een soort import van het
Palestijns-Israëlisch conflict optreedt. In hoeverre is een dergelijke lezing echter correct?

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Unia.

Vergelijkbare publicaties

2 juli 2020

Identificeren en aanpakken van problemen of misbruiken bij politionele selectiviteit

{title}

Unia heeft een onderzoek gefinanceerd over selectiviteit bij de politie, in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) en de politiezone Brussel Noord (PolBruNo). De belangrijkste les uit het onderzoek? De manier waarop een politiezone wordt geleid, heeft een stevige impact op de praktijken van de politieagenten. Het is dan ook op dat niveau dat er werk te doen valt om de relatie tussen politie en bevolking te verbeteren.