Maatregelen en klimaat: gevolgen na de aanslagen (2021)

Hoewel terrorisme natuurlijk geen nieuw fenomeen is, zien we dat de aanslagen gepleegd in Europa sinds 2015 (met name in Frankrijk en België) onze samenleving veranderden. De aanslagen hebben bijgedragen tot polarisering, waarbij het de moslimgemeenschap is die afrekent met meer wantrouwen en haat.

De overheid moet uiteraard maatregelen nemen tegen de terreurdreiging. Terroristische daden zetten aan tot haat en zijn tegelijkertijd haatmisdrijven. De antidiscriminatiewetgeving kan, samen met andere instrumenten, dat voorkomen en aanpakken.

Een rechtstaat garandeert voor iedere burger dezelfde rechten (zoals bijvoorbeeld vermoeden van onschuld, recht op een eerlijk proces, vrijheid van meningsuiting,…) zonder een onderscheid te maken naar bijvoorbeeld afkomst of geloof.   

Zichtbare gevolgen klimaat

Het rapport Maatregelen en klimaat: gevolgen na de aanslagen analyseert dossiers die Unia ontvangen heeft over de zichtbare gevolgen van het huidig klimaat. Het rapport dat je op deze pagina kan downloaden, is een bijgewerkte versie (tot 31/12/2020) van het eerste rapport dat werd gepubliceerd in 2017.

We krijgen te maken met een nieuw fenomeen dat onderschat noch overschat moet worden. Unia ziet hierin een signaal dat onze samenleving niet kan negeren. We bespreken in dit rapport situaties die direct gelinkt zijn aan de maatregelen tegen terrorisme en radicalisering. Daarnaast focussen we ook op reacties van individuen of instanties die na de terroristische aanslagen leiden tot discriminatie, beledigingen en generaliseringen.

Collateral damage

De aanslagen hebben al te veel schade veroorzaakt: naast groot menselijk leed, ontstaat er een klimaat van angst. Daarnaast is er onnodige collateral damage veroorzaakt bij sommige groepen in onze samenleving, met name mensen met migratieachtergrond en moslims.