Brochure ‘Delete Cyberhate’ (2009)

Internet is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Overal ter wereld en op eender welk moment van de dag vinden internetgebruikers de weg naar de cyberwereld waar ze massaal informatie uitwisselen en ideeën verzamelen. Jammer genoeg worden er op het internet ook leugens verspreid en komen gebruikers steeds vaker in contact met racistische en discriminerende uitlatingen en beledigingen.

Sommigen gebruiken internet om discriminerende uitlatingen te verspreiden tegenover mensen met een andere huidskleur, religie of seksuele geaardheid. Anderen vinden het op hun beurt ‘leuk’, ‘provocerend’ of ‘anticonformistisch’ om die uitlatingen over te nemen. Wordt er niet op gereageerd, dan bestaat het gevaar dat haatuitingen als normaal en aanvaardbaar worden beschouwd.

Ook kan de indruk ontstaan dat internet een virtuele ruimte is waarop alles is toegelaten zonder enige wettelijke beperking. Sommige gebruikers gaan er vanuit dat elektronische woorden en daden niet strafbaar zijn of niet vervolgd kunnen worden. Dat is onjuist.

Met de brochure 'Delete Cyberhate' wil het Centrum internetgebruikers helpen om het fenomeen beter te begrijpen en er zich beter tegen te wapenen. Zo kan iedereen voluit van de meerwaarde van internet genieten.

Downloads