Discriminatie op de huisvestingsmarkt: informatie voor huurders, eigenaars en professionals uit de sector

Huisvesting is zonder enige twijfel één van de meest elementaire behoeften waaraan moet worden voldaan om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Het recht op behoorlijke huisvesting is trouwens één van de economische en sociale rechten die door artikel 23 van de Belgische Grondwet worden gewaarborgd.

Toch blijft het bijzonder moeilijk om dit recht in de praktijk te verwezenlijken. Er zijn immers talrijke hinderpalen zoals de evolutie van de prijzen, het ontoereikende aanbod aan woningen tegen betaalbare prijzen, het gebrek aan relevante informatie enz. Discriminatie, zoals aangetoond door de jongste Diversiteitsbarometer Huisvesting, is één van die obstakels.

Discriminatie bestrijden vereist in de eerste plaats informatie en bewustmaking. Om die reden hebben mevrouw Céline Fremault, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting, mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Interfederaal Gelijkekansencentrum besloten om deze brochure uit te brengen. De brochure richt zich niet alleen tot de huurders en de eigenaars, maar ook tot de professionele spelers (vastgoedmakelaars) en de verenigingen die in de huisvesting actief zijn.

Informeren, sensibiliseren en denksporen aanreiken om het gedrag te veranderen, zijn slechts enkele van de doelstellingen die door deze brochure worden beoogd.

We zijn ervan overtuigd dat wij allen samen een mentaliteitswijziging en een verandering van de gangbare praktijken kunnen teweegbrengen. Zo zorgen we ervoor dat Brussel een gewest blijft waar de regels voor de toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen gelijk zijn!

Downloads