Discriminatie van personen van Sub-Saharaanse afkomst

Dit document wil een kader schetsen van het specifieke racisme waarmee personen van Sub-Saharaanse afkomst (of afrofobie) te maken krijgen.

In 2011 bracht Unia een rapport uit over de situatie in België van personen afkomstig van de Sub-Sahara regio. Wie zijn ze? Met welke stereotypen en vormen van discriminatie worden ze geconfronteerd? En is hun situatie anders dan deze van personen met een andere vreemde afkomst? Uit deze studie bleek dat het koloniaal verleden van België tot op vandaag nog een sterke invloed heeft op de perceptie van mensen van Sub-Saharaanse afkomst.