Eindrapport van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid – FIM op 30 september 2016

Dit eindrapport werd goedgekeurd door het beheerscomité van 20 februari 2017. 

Het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM) werd in 1991 door de federale regering opgericht. Het fonds steunde projecten om de maatschappelijke integratie van personen van buitenlandse herkomst te stimuleren, om discriminatie tegen te gaan en om de interculturele dialoog te bevorderen.

Het FIM-secretariaat was sinds 1993 bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en later bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia ondergebracht.

Bij de laatste oproep tot projecten (2014) steunde het FIM 516 projecten en kende het in totaal 6.966.032,58 euro toe.

Downloads