Eindverslag 2005: Commissie voor Interculturele Dialoog

In mei 2005 publiceerde de Commissie voor Interculturele Dialoog een eindverslag van haar werkzaamheden.

Eindverslag 2005: Commissie voor Interculturele Dialoog

Deze Commissie werd door de federale regering in februari 2004 opgericht. Bedoeling? Een stand van zaken maken van de problematiek van de multiculturele samenleving zoals die zich in België en overal in Europa ontwikkelt. Dit gebeurt zonder taboes te vermijden, maar ook zonder zich te laten verblinden door elementen die in de media goed liggen (hoofddoek, terrorisme, internationale context, …). Uiteraard zijn deze elementen ook belangrijk, maar soms verhullen ze de dagelijkse realiteit van het 'samenleven'.

Vergelijkbare publicaties

29 mei 2020

Berichten in het grensgebied tussen opinie en haat: een analyse van de communicatie van Vlaamse politieke accounts op sociale media

{title}

Om Unia's opdracht om online haatboodschappen te bestrijden uit te voeren, willen we begrijpen hoe online haat ontstaat, functioneert en opgang maakt. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en UCLouvain maakten daarom in opdracht van Unia een taalwetenschappelijke analyse van de boodschappen van politici, partijen en influencers op sociale media in verkiezingstijd.