Eindverslag 2005: Commissie voor Interculturele Dialoog

In mei 2005 publiceerde de Commissie voor Interculturele Dialoog een eindverslag van haar werkzaamheden.

Deze Commissie werd door de federale regering in februari 2004 opgericht. Bedoeling? Een stand van zaken maken van de problematiek van de multiculturele samenleving zoals die zich in België en overal in Europa ontwikkelt. Dit gebeurt zonder taboes te vermijden, maar ook zonder zich te laten verblinden door elementen die in de media goed liggen (hoofddoek, terrorisme, internationale context, …). Uiteraard zijn deze elementen ook belangrijk, maar soms verhullen ze de dagelijkse realiteit van het 'samenleven'.