Gids Gelijke kansen als mainstreaming in het lokale beleid (2008)

Deze gids kwam tot stand met de medewerking van het begeleidingscomité van het Europees Jaar in België. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en l'Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) werkten eveneens mee. De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) steunt het initiatief en benadrukte haar interesse.

De gids dient zich aan als een concreet werkinstrument dat lokale overheden wil stimuleren en ondersteunen in hun wil om de gelijkheid van kansen en diversiteit binnen hun stad of gemeente verder te ontwikkelen. Vier dimensies werden weerhouden: het lokale beleid, de diensten aan de bevolking, het overleg met en de communicatie naar de bevolking en het gemeentelijke personeelsbeleid. Deze worden telkens uitgewerkt via duidelijke teksten, concrete voorbeelden en handige checklists op het einde.

Wij hopen dat deze gids een extra steun kan zijn voor uw inspanningen voor meer diversiteit en meer gelijke kansen binnen uw stad of gemeente!