Jaarverslag 2022

Unia stond ook in 2022 klaar voor gediscrimineerde burgers. In ons jaarverslag blikken we terug op onze acties om discriminatie in België te bestrijden en gelijkheid te bevorderen.  

Unia als gelijkheidsorgaan

Lees het katern Unia als gelijkheidsorgaan

In 2022 deden 7.310 mensen een melding bij Unia omdat ze zich gediscrimineerd voelden, vooral op basis van hun afkomst, hun gezondheidstoestand of hun handicap. Wij zochten samen met hen naar oplossingen voor individuele discriminatie. 

Op structureel vlak hebben we ingezet op opleidingen aan 6.395 mensen en samenwerking met partners

 • lokaal: gemeenten, middenveldorganisaties, enz. 
 • nationaal: werkgeversorganisaties, het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens enz. 
 • internationaal: Equinet, ENNHRI enz. 

Tot slot pasten we onze manier van werken aan de veranderingen in het mensenrechtenlandschap aan en zetten we onze dienstverlening terug 100% op punt na de pandemie. Een verhuizing en een nieuw organigram zijn daar voorbeelden van.

Leren en werken op gelijke voet

De arbeidsmarkt bleef ook in 2022 met verschillende snelheden werken naargelang leeftijd, origine, geloof, handicap, gezondheidstoestand en andere kenmerken. Bovenop de 532 dossiers voor gediscrimineerde werknemers zette Unia daarom in op preventie van discriminatie op het werk en bevordering van gelijkheid via 6 concrete pistes:  

 • betrouwbare data 
 • verplicht preventiebeleid voor discriminatie in bedrijven 
 • opleidingen 
 • positieve acties 
 • eenvoudigere praktijktests 
 • beter erkende bewijzen door justitie 

En omdat een inclusieve arbeidsmarkt al begint op school, ondersteunde Unia de leerlingen ook door: 

 • te wijzen op gaten in de wetgeving 
 • positieve acties aan te moedigen 
 • pedagogische teams op te leiden 
 • slachtoffers van discriminatie op school te ondersteunen (275 dossiers) 

Haatspraak en haatmisdrijven

In een polariserende samenleving is Unia ongerust over de toenemende haatspraak. Naast de individuele ondersteuning (312 afgesloten dossiers) deden we daarom ook een reeks aanbevelingen aan politici, academici en
andere beleidsverantwoordelijken. 

We sloten ook 322 dossiers af voor haatmisdrijven (slagen, verwondingen, pesterijen…). In de meeste dossiers was raciale haat de motivatie, gevolgd door seksuele oriëntatie. Unia stapte verschillende keren samen met het slachtoffer naar de rechtbank en werkte preventief samen met de politie. 

In 2022 werkten we ook op de invloed van artificiële intelligentie op polarisering en extremisme. Ook de fysieke en psychologische impact op slachtoffers van haatspraak en haatmisdrijven was voor ons een aandachtspunt. 

Toegankelijke diensten voor iedereen

De oorlog in Oekraïne deed de energieprijzen in 2022 stijgen. Daardoor werd de zoektocht naar een woning voor veel gezinnen nog moeilijker. Omdat discriminatie in huisvesting vaak samenhangt met de aard van het inkomen en de herkomst van huurders, adviseerden we de gewesten en gemeenten om in te zetten op praktijktests

We bleven ook wijzen op de ontoegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een handicap en op de problemen die ze hebben met parkeersystemen via scan-cars

In de openbare dienstverlening leidde Unia ook in 2022 eerstelijnsmedewerkers en politieagenten op. Daarnaast zetten we in op: 

 • de situatie van geïnterneerden, gedetineerden en mensen die in een instelling verblijven 
 • het intersectioneel perspectief bij discriminatie 
 • de digitale kloof 

Regionale jaarverslagen 2022

De regionale jaarverslagen leggen de focus op de cijferrapportage op lokaal niveau en zijn een aanvulling voor het algemeen jaarverslag 2022 van Unia:

Deze regionale jaarverslagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor lokale beleidsmakers en partners uit het lokale middenveld

Goed om te weten: de verslagen bieden geen compleet overzicht van alle (lokale) activiteiten van Unia. We verwijzen graag naar het algemeen jaarverslag voor kwalitatieve analyses en besprekingen van de cijfers volgens materies en beschermde criteria.