Hoe kan het Centrum je helpen? (2014)

De behandeling van individuele vragen door het Interfederaal Gelijkekansencentrum. 

Hoe kan het Centrum je helpen? (2014)

Deze brochure biedt een overzicht van alle materies waarvoor het Centrum bevoegd is en legt uit hoe individuele meldingen behandeld worden.

Deze brochure is bedoeld voor:

  • Personen die een vraag hebben over discriminatie of over de rechten van personen met een handicap (vraag om informatie, advies of ondersteuning, melding,…)
  • Slachtoffer(s) of getuige(n) van discriminatie (hieronder kan je lezen welke de beschermde criteria zijn)
  • Personen of organisaties tegen wie een melding is ingediend
  • Betrokken derden (sociale diensten, begeleiders, advocaten, …)
  • Personen die niet rechtstreeks betrokken zijn (een reactie op feiten, uitspraken, gebeurtenissen, …)

De behandeling van vragen en meldingen wordt ook in deze korte en eenvoudige folder uitgelegd.  

Downloads