Het werk van Unia in 2021, uitgedrukt in cijfers

Voor welke situaties deden de Belgische burgers in 2021 het vaakst een beroep op ons? Steeg het aantal meldingen dat Unia ontving? Over welke domeinen en criteria ging het vooral in de dossiers die we openden? Is de impact van de COVID-19-pandemie nog zichtbaar in onze cijfers?

In het cijferverslag van Unia vind je alle grafieken en kwantitatieve informatie om onze acties in 2021 te kunnen begrijpen.

Het aantal meldingen blijft stijgen

In 2021 kregen we 10.610 meldingen voor vermoedelijke feiten van discriminatie, haatboodschappen en haatmisdrijven. Dat is een stijging van 12% (of 1.144 extra meldingen) in vergelijking met 2020.

35% van die meldingen had te maken met de maatregelen in verband met de COVID-19-crisis. Dat is duidelijk meer dan in 2020 (16%).

 • Net zoals vorig jaar gingen de pandemiegerelateerde dossiers vooral over media (1.054),
 • gevolgd door goederen en diensten (712),
 • en tot slot samenleving (508).

Na een ‘daljaar’ stijgt het aantal dossiers in 2021 en explodeert het criterium ‘gezondheidstoestand’

In 2021 opende Unia 2.379 individuele dossiers, wat een stijging van bijna 9% is tegenover het jaar daarvoor. Als we dat cijfer vergelijken met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar, dan zien we een stijging van bijna 12%.

Die toename is  grotendeels te verklaren door de herneming van de activiteiten in een aantal sectoren die in 2020 stillagen door de gezondheidscrisis. In 2020 zagen we een daling van het aantal geopende dossiers.

De dossiers gaan vooral over de volgende domeinen:

 • Goederen en diensten (toegang tot huisvesting, gezondheidszorg, winkels, enz.) schuiven op naar de eerste plaats, met een stijging van 16% in vergelijking met vorig jaar (698).
 • Werk, met een gelijk aantal dossiers als in 2020 (603).
 • Samenleving (haatboodschappen, haatmisdrijven, pesterijen, enz.) komt op de derde plaats, met een stijging van 43% tegenover 2020 (298).

Grafiek 21: nieuwe dossiers in 2021 – per domein (n = 2.379)

Voor alle domeinen samen gaan de dossiers vooral over:

 • Raciale’ criteria, die lichtjes dalen (897 in 2021 vs. 956 in 2020).
 • Handicap (538 in 2021 vs. 519 in 2020).
 • Gezondheidstoestand, met een stijging van +141% in vergelijking met 2020 (391 in 2021 vs. 162 in 2020).
 • Geloof of levensbeschouwing (243 in 2021 vs. 261 in 2020).

Grafiek 23: nieuwe dossiers in 2021 – per discriminatiecriterium (n = 2.770)

Alle grafieken en kwantitatieve gegevens vind je in het cijferverslag 2021, dat je kunt downloaden op deze pagina. Je ontdekt er ook:

 • de grafieken met het aantal meldingen en dossiers voor 2021 volgens criterium, domein, plaats van de feiten en resultaten;
 • het aantal rechtszaken dat Unia aanspande in 2021;
 • ons werk rond opleidingen en bewustmaking, uitgedrukt in cijfers;
 • de belangrijkste communicatiecijfers.

Een dynamische tool om onze cijfers te raadplegen

Op onze website vind je een dynamische tool. Daarmee ontdek je op een interactieve manier onze gegevens over de meldingen en dossiers van 2017 tot 2021. Je kunt zelf je criteria kiezen om alle gegevens te vinden per regio, domein, criterium, geslacht en taal van de melder.

Activiteiten van Unia in 2021

Wil je meer weten over het werk van Unia? Lees dan zeker ons Jaarverslag 2021 waar we inzoomen op markante gebeurtenissen ,  belangrijke ontwikkelingen in de samenleving in verband met onze thema’s en de activiteiten van Unia op lokaal, interfederaal en internationaal niveau in 2021.