OIVO studie 2009: Redelijke aanpassingen

Onderzoek naar redelijke aanpassingen aan goederen en diensten voor personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit

Het voorwerp van dit onderzoek zal erin bestaan de bestaande wetgeving en rechtspraak betreffende de rechten van personen met een handicap en redelijke aanpassingen te overlopen, zowel in België als in het buitenland, om een antwoord te proberen bieden op de volgende vraag: Wat betekent een 'redelijke aanpassing'?.

Downloads

Vergelijkbare publicaties

3 december 2009

Redelijke aanpassingen in 10 brochures (2009)

{title}

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft een reeks van 10 brochures (praktische steekkaarten) ontwikkeld over redelijke aanpassingen voor personen met een handicap in verschillende domeinen van het dagelijkse leven: cultuur, horeca, openbare dienstverlening, handelszaken enzovoort. Daarmee wil het de leveranciers van goederen en diensten in verschillende sectoren informeren en sensibiliseren over het concept ‘redelijke aanpassing’.