Onderrapportering en seponering van discriminatiefeiten (2020)

Hoe kan het dat er een abnormaal laag aantal meldingen van discriminatiefeiten is bij de correctionele parketten, terwijl de meldingen bij Unia net blijven toenemen? Unia en de Koning Boudewijnstichting gaven samen de opdracht voor een wetenschappelijk onderzoek naar onderrapportering en seponering van discriminatiefeiten.

  • Update 2021: aanbevelingen van Unia

In maart 2021 publiceerde Unia een samenvatting van de belangrijkste lessen uit de twee onderzoeken én concrete aanbevelingen om haatmisdrijven beter te vervolgen. Je kan deze position paper downloaden op deze pagina. 

In 2013 vaardigde het College van Procureurs-Generaal een richtlijn uit (de COL 13/2013) om politie en magistraten ertoe aan te zetten discriminatiefeiten als prioritair te beschouwen en seponeringen te vermijden. Die richtlijn preciseerde ook enkele registratieregels: feiten die onder de antidiscriminatiewetgeving vallen en feiten die met een haatdragende/discriminerende intentie werden gepleegd, moeten onder een specifieke code worden geregistreerd.

Maar uit de jaarlijkse statistieken blijkt dat het aantal zaken dat bij de parketten geregistreerd wordt onder deze code, relatief klein blijft. Bovendien werden veel zaken geseponeerd. Unia en de Koning Boudewijnstichting gaven daarom de opdracht voor een diepgaander onderzoek naar deze problematiek. De resultaten daarvan kan je lezen in twee rapporten:

Je kan de twee onderzoeken en de aanbevelingen van Unia downloaden op deze pagina. 

Meer weten over dit thema? Lees hier het persbericht.

Vergelijkbare publicaties

17 november 2021

COVID-19: een test voor de mensenrechten - tweede rapport (2021)

{title}

Unia volgt de aanpak van de coronapandemie op de voet. Die aanpak heeft immers nauwe banden met de antidiscriminatiewetgeving, de bescherming van minderheden, de inclusie van iedereen en dus ook de meest kwetsbaren onder ons en uiteraard de toegang tot en de daadwerkelijke uitoefening van mensenrechten voor iedereen. Het is vanuit deze invalshoek dat wij, als nationale mensenrechteninstelling en gelijkheidsorgaan, een tweede editie van het rapport ‘COVID-19: een test voor de mensenrechten’ (november 2021) publiceren.