Samenwerking met de federale politie: jaarverslag 2017

De geïntegreerde politie en Unia werken samen rond diversiteitskwesties. Die samenwerking biedt de mogelijkheid om allerhande acties uit te werken die op langere termijn tot resultaten moeten leiden binnen de politieorganisatie zelf en tussen de politie, de bevolking en de actoren van het maatschappelijk middenveld.

Samenwerking met de federale politie: jaarverslag 2017

Unia deelt haar gespecialiseerde kennis met de politie op drie manieren:

  • haar juridische kennis om bij politie en de magistratuur netwerken m.b.t. haatmisdrijven en haatdelicten op te zetten
  • haar kennis over omgaan met diversiteit om binnen de organisatie een verandering teweeg te brengen door een diversiteitsbeleid uit te stippelen
  • haar kennis over opleidingstechnieken om een dialoog tot stand te brengen en actieplannen 'op maat' voor te stellen die een antwoord bieden op de omstandigheden waarmee de geïntegreerde politie wordt geconfronteerd.

Tegen welke uitdagingen op het vlak van diversiteit kijkt de politie vandaag aan? En hoe kan de samenwerking tussen de politie en Unia hier antwoorden op bieden?

Het Jaarverslag 2017 zoomt in op de acties die de politie en Unia hebben ondernomen om die uitdagingen het hoofd te bieden.