Samenwerking met de federale politie: jaarverslag 2017

De geïntegreerde politie en Unia werken samen rond diversiteitskwesties. Die samenwerking biedt de mogelijkheid om allerhande acties uit te werken die op langere termijn tot resultaten moeten leiden binnen de politieorganisatie zelf en tussen de politie, de bevolking en de actoren van het maatschappelijk middenveld.

Unia deelt haar gespecialiseerde kennis met de politie op drie manieren:

  • haar juridische kennis om bij politie en de magistratuur netwerken m.b.t. haatmisdrijven en haatdelicten op te zetten
  • haar kennis over omgaan met diversiteit om binnen de organisatie een verandering teweeg te brengen door een diversiteitsbeleid uit te stippelen
  • haar kennis over opleidingstechnieken om een dialoog tot stand te brengen en actieplannen 'op maat' voor te stellen die een antwoord bieden op de omstandigheden waarmee de geïntegreerde politie wordt geconfronteerd.

Tegen welke uitdagingen op het vlak van diversiteit kijkt de politie vandaag aan? En hoe kan de samenwerking tussen de politie en Unia hier antwoorden op bieden?

Het Jaarverslag 2017 zoomt in op de acties die de politie en Unia hebben ondernomen om die uitdagingen het hoofd te bieden.  

Vergelijkbare publicaties

17 november 2021

COVID-19: een test voor de mensenrechten - tweede rapport (2021)

{title}

Unia volgt de aanpak van de coronapandemie op de voet. Die aanpak heeft immers nauwe banden met de antidiscriminatiewetgeving, de bescherming van minderheden, de inclusie van iedereen en dus ook de meest kwetsbaren onder ons en uiteraard de toegang tot en de daadwerkelijke uitoefening van mensenrechten voor iedereen. Het is vanuit deze invalshoek dat wij, als nationale mensenrechteninstelling en gelijkheidsorgaan, een tweede editie van het rapport ‘COVID-19: een test voor de mensenrechten’ (november 2021) publiceren.