Organisatie van het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (2011)

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding stelt vast dat de aankomst van woonwagenbewoners in een gemeente nog steeds veel vragen met zich meebrengt. Deze brochure werd in samenwerking geschreven met het Kruispunt Migratie-Integratie en het ‘Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie’ en richt zich tot lokale overheden.