Organisatie van het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners (2011)

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding stelt vast dat de aankomst van woonwagenbewoners in een gemeente nog steeds veel vragen met zich meebrengt. Deze brochure werd in samenwerking geschreven met het Kruispunt Migratie-Integratie en het ‘Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie’ en richt zich tot lokale overheden.

Vergelijkbare publicaties

1 oktober 2021

De impact van COVID-19-maatregelen op mensenrechten in woonzorgcentra: een kwalitatief onderzoek (2021)

{title}

Unia onderzocht de impact van COVID-19 op de mensenrechten in woonzorgcentra. De maatregelen opgelegd om het virus te bestrijden in de voorzieningen wogen zwaar op bewoners, familie en personeel. Het onderzoeksrapport biedt een kijk op de ervaringen en praktijken in de woonzorgcentra aan de hand van tientallen getuigenissen. Unia roept op om kritisch na te denken over de plaats die we ouderen en ouderenzorg geven in onze samenleving en doet een reeks aanbevelingen.