Zoek Onderhandelde oplossingen

39 Onderhandelde oplossingen gevonden
22 mei 2012

Leeftijdsdiscriminatie bij wedstrijd voor ‘jonge’ artiesten

Het Centrum ontving een melding over een wedstrijd voor 'jonge kunstenaars', die ingericht werd door een private onderneming. Enkel kandidaten tussen 18 en 35 jaar konden deelnemen, wat de melder als leeftijdsdiscriminatie ervoer. Er volgde een constructief onderhoud tussen het Centrum en de betrokken mecenas, die nadien uit eigen beweging andere selectiecriteria uitwerkte om ontluikend talent te stimuleren (dus niet louter het hebben van een bepaalde leeftijd).

22 mei 2012

Leeftijdsdiscriminatie in verzekering

Een clausule in een levensverzekeringscontract luidde als volgt: “De dekking blijft gelden als het overlijden plaatsvindt binnen een termijn van 12 maanden die ingaat op de dag van het ongeval en als de begunstigden het bewijs leveren dat het overlijden rechtstreeks in verband staat met het ongeval. Deze termijn wordt teruggebracht tot 30 dagen voor verzekerden die op de dag van ongeval 75 jaar of ouder zijn.” Een persoon kon geen aanspraak maken op de verzekering omdat haar moeder overleden was op 77-jarige leeftijd, meer dan 30 dagen na een auto-ongeval, hoewel er een oorzakelijk verband was tussen het ongeval en het overlijden.

21 juni 2011

Leeftijdsbeperking op het verhuur van vakantiewoningen

Een makelaar, gespecialiseerd in de verhuur van vakantiewoningen, vermeldde op zijn website dat bepaalde woningen niet verhuurd werden aan groepen jongeren onder de 25 jaar. De maatregel was ingegeven door een aantal negatieve ervaringen. Na een constructieve dialoog met het Centrum verving de makelaar de arbitraire leeftijdsgrens door objectievere voorwaarden met betrekking tot de samenstelling van de groep en de aard van de activiteiten.