Afsluitend gesprek helpt conflict af te ronden tussen school en leerling met autisme

23 januari 2019
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

Na een conflict tussen een leerling met autisme en zijn huidige school, beslist de leerling om zich in te schrijven in een andere school. Unia dringt aan op een afsluitend gesprek met de schooldirectie, het CLB en een leerlingenbegeleider. Daarbij spreken we af dat de school Unia voortaan proactief contacteert bij vragen en problemen.

Een leerling met autisme loopt tot het vijfde middelbaar met succes school in het gewoon onderwijs. Tijdens de eerste schoolweek van het zesde middelbaar ontstaat er echter een conflict rond redelijke aanpassingen, die op dat moment nog niet volledig op punt staan. De leerling loopt weg tijdens de schooluren en verstuurt beledigende e-mails. De school beslist daarom om de leerling een aantal dagen te schorsen.

De volgende maandag mag de leerling bovendien niet mee op daguitstap naar Brussel. Volgens de school zijn er te weinig begeleiders beschikbaar om de veiligheid van de leerling te kunnen garanderen in geval van conflictsituaties (zoals bijv. weglopen). Ook vanuit het ondersteuningsnetwerk kan er geen bijkomende begeleiding worden voorzien.  De leerling wordt voor de keuze gesteld om die dag thuis te blijven, op school opdrachten uit te voeren, of een extra dag stage te lopen.

De leerling en zijn ouders tillen zwaar aan dit voorval. Ze melden de situatie bij Unia en besluiten over te gaan tot inschrijving in een andere school. Op aansturen van Unia is er een afsluitend gesprek met de schooldirectie, de ouders, het CLB en een leerlingenbegeleider. Dankzij dat gesprek kunnen de partijen één en ander verhelderen en kan het conflict op een respectvolle en serene manier afgerond worden. Er worden afspraken gemaakt betreffende de terugname en terugbetaling van schoolboeken. De school wil Unia bovendien voortaan proactief contacteren bij vragen of problemen.

Meer weten?