Leerling heeft na een val extra aanpassingen nodig

25 september 2018
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

Een leerling met autisme heeft een moeilijke start na de zomervakantie. Omdat hij in de zomer een zware val maakte, vraagt hij aan de school enkele aanpassingen rond zijn uurrooster en omgeving. De school reageert eerst terughoudend, maar komt uiteindelijk samen met de ouders tot een goede verstandhouding, dankzij de tussenkomst van Unia.   

Leerling heeft na een val extra aanpassingen nodig

De leerling met autisme en dyslexie had tijdens de zomervakantie een ongeluk. Na een zware val liep hij een rugletsel op. Bij het starten van de lessen, vragen zijn ouders daarom aan de school om enkele redelijke aanpassingen: halftijds les volgen via Bednet, een hogere tafel, afspraken rond het dragen van de boekentas, …

In eerste instantie wil de school geen aanpassingen doen. Ze wil eerst zelf zien en ondervinden wat er nodig is, en pas daarna handelen. Bovendien wijst de school een korte- en langetermijnplanning met de noden van de leerling en mogelijke maatregelen af. De ouders maken zich zorgen dat dit gebrek aan duidelijkheid het autisme van hun kind meer naar boven zal doen komen en een hindernis zal vormen voor het leren. Ze roepen daarom de hulp in van Unia.  

Unia benadrukt het belang van een rondetafelgesprek met alle betrokkenen om zo alle standpunten te bekijken en noodzakelijke en realistische maatregelen te vinden. De school gaat in op dit voorstel en ontmoet de ouders. Ze komen tot concrete afspraken over de te nemen maatregelen. De tussenkomst van Unia was noodzakelijk om het gesprek rustig en professioneel te laten verlopen.  

Meer weten?