Dialoog om stigmatisering van een leerling te vermijden

13 maart 2019
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: RacismeHandicap

Een jongen wordt op school gepest omwille van zijn huidskleur. Nadat hij van school verandert, vreest zijn vader dat zijn zoon ook op de nieuwe school gestigmatiseerd zal worden en zal doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs. Gelukkig staat de school open voor dialoog: ze stelt de vader en de leerling gerust. 

De vader van een jongetje uit het eerste leerjaar denkt dat zijn zoon vooral omwille van zijn huidskleur gepest wordt door z'n klasgenootjes. De school zelf meldt gedragsproblemen bij het jongetje: hij zou driftbuien hebben en dan moeilijk in bedwang gehouden kunnen worden.

Er komt een overleg tussen de school en de vader: daarin stelt de school enkele aanpassingen voor die de leerkracht kunnen helpen om het moeilijke gedrag van het kind op te volgen. Het pestgedrag van de andere leerlingen wordt niet aangepakt. De vader verliest daarom het vertrouwen in de school, en beslist om zijn zoon van school te veranderen. 

In de nieuwe school lijkt zijn zoon snel zijn plaats te vinden. Hij wordt ook extra ondersteund. 

Zo is er:

  • meer aandacht van het schoolpersoneel, om driftbuien te voorkomen
  • ondersteuning door een fulltime assistent
  • pedagogische coördinatie

Toch vraagt de vader hulp aan Unia: hij is bang dat zijn zoon gestigmatiseerd zal worden en misschien zelfs doorgestuurd naar het buitengewoon onderwijs. 

Unia stelt hem gerust en neemt contact op met de school. We zorgen ervoor dat er een overleg tussen de school en de ouders kan worden opgestart, in het belang van het kind. Vandaag zijn er regelmatig bijeenkomsten om de ontwikkeling van het kind te bespreken en - indien nodig - de ondersteuning aan te passen. 

Meer weten?