Uitsluiting van een leerling is niet het enige antwoord op agressie

2 april 2019
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

Een jonge leerling riskeerde een uitsluiting wegens agressief gedrag in de klas. Het kind is uiteindelijk wel in de school kunnen blijven, dankzij een specifieke begeleiding. Het overleg tussen Unia, de ouders en de school hebben hun vruchten afgeworpen. 

Een kind vertoonde agressief gedrag in de klas van een eerste leerjaar. Tijdens zijn woede-uitbarstingen had hij enkele klasgenootjes gekrabd, papieren verscheurd en met dingen gegooid. Hij riskeerde uitgesloten te worden door zijn school. Zijn gedrag zou volgens het pedagogisch team te maken hebben met aandachts- en leerproblemen. 

Unia begeleidde de ouders en herinnerde de school aan haar verplichtingen rond het nemen van redelijke aanpassingen. Een overleg met de ouders maakte een begin van diagnostisering mogelijk en leidde tot het bepalen van de maatregelen die genomen konden worden. Zo kon een specifieke begeleiding van het kindje in de klas opgestart worden, en bovendien ook door de ouders, buiten de schooluren.  

Aan het einde van het schooljaar besloten de ouders en de school door te gaan met de genomen maatregelen. Ze blijven samen zoeken naar aangepaste maatregelen om het kind sereen zijn schoolloopbaan te laten doorlopen. 

Meer weten?