Racistisch conflict tussen chauffeur en busbegeleider loopt uit de hand

16 januari 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: RacismeGeloof of levensbeschouwing

Een busbegeleider van een schoolbus in Leuven krijgt tijdens haar werk voortdurend racistische opmerkingen van de chauffeur van de bus. Omdat haar verantwoordelijke niet ingrijpt, klopt ze ten einde raad aan bij Unia. Wij organiseren een bemiddelingsgesprek en moedigen de werkgevers aan om maatregelen te nemen.

Een chauffeur van een schoolbus haalt er genoegen uit om een busbegeleider te treiteren en telkens racistische opmerkingen te maken. De busbegeleider meldt dit verschillende keren aan haar verantwoordelijke, maar die neemt geen actie tegen de vrouw. Hij vindt het niet zijn verantwoordelijkheid om in te grijpen.

Het gepest wordt ook fysiek: de busbegeleider wordt op een dag aangevallen door de buschauffeur, die haar hoofddoek aftrekt. Ze laat na dit voorval een proces-verbaal opstellen en klopt ten einde raad aan bij Unia.

Unia organiseert bemiddelingsgesprek

Unia luistert vervolgens naar de verhalen van alle betrokkenen: de busbegeleider en haar werkgever, maar ook de buschauffeur en de werkgever van de buschauffeur. Daarna organiseert Unia met toestemming van beide werkgevers samen met de sociaal bemiddelaar van de Stad Leuven een bemiddelingsgesprek tussen de buschauffeur en de busbegeleider.

Dit bemiddelingsgesprek draait helaas op niets uit: het wordt meteen duidelijk dat de buschauffeur niet luisterbereid is. Ondanks de vele aandacht die geschonken wordt aan haar moeilijke thuissituatie, verlaat ze het gesprek voortijdig. Ze toont geen enkele vorm van begrip voor het verhaal van de busbegeleider.

Werkgevers moeten maatregelen nemen

Unia koppelt daarna terug naar beide werkgevers, en vraagt om de nodige maatregelen te nemen. De werkgever van de busbegeleider neemt zijn verantwoordelijkheid, en zorgt ervoor dat de busbegeleider en de chauffeur niet meer op dezelfde bus moeten werken. Bovendien geven we hem het advies om de buschauffeur intensief te coachen, zodat ze zich in de toekomst niet meer racistisch gedraagt tegen collega’s.

Afsluitend bemiddelingsgesprek tussen begeleider en werkgever

De busbegeleider voelt zich echter nog niet erkent door haar werkgever: ze vreest voor ontslag omdat ze de racistische situatie heeft aangekaart. Unia raadt daarom de sociale bemiddelaar aan om een bemiddelingsgesprek te organiseren tussen de busbegeleider en haar werkgever. Dat gesprek komt er ook: de busbegeleider is heel dankbaar over de afloop van het gesprek en heeft sindsdien opnieuw vertrouwen in haar werkgever. Ze voelt zich heel erg ondersteund door Unia, en kan opnieuw met een gerust hart de bus op. 

Meer weten?