Recht op een doventolk, ook in de gevangenis!

7 april 2021
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Handicap

Een dove persoon zit in de gevangenis. De directie weigert hem Frans-Belgische Gebarentaal te laten vertalen voor zijn medische afspraken. Unia wordt gebeld en krijgt van de gevangenisdirectie te horen dat deze ernstige schending van de grondrechten gecorrigeerd zal worden.

Een gevangenisdirectie weigert te betalen voor gebarentolken. Deze bijstand is van essentieel belang voor een dove gedetineerde. Niet alleen voor medische afspraken, maar ook voor afspraken met de sociale diensten. Deze moeten de rechter een deskundig advies kunnen voorleggen bij zijn verzoek om voorwaardelijk in vrijheid gesteld te worden. 

De advocaat van de dove gevangene contacteert Unia. Hierop legt Unia aan de gevangenisdirectie uit dat vertaling in Frans-Belgische Gebarentaal een fundamenteel recht van de gevangene is. Er is effectief een kennisgeving van voorwaardelijke invrijheidstelling gedaan, zonder enige mogelijkheid tot communicatie met de gedetineerde.

De directie erkent dat er een fout is gemaakt en verontschuldigt zich daarvoor. Zij verbindt zich ertoe een einde te maken aan deze discriminerende situatie ten aanzien van de gedetineerde. 

Meer weten?