Weigering redelijke aanpassingen veroordeeld in Charleroi

21 januari 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden

De stad Charleroi werd veroordeeld voor discriminatie omdat ze redelijke aanpassingen weigerde voor een leerkracht met multiple sclerose. Volgens de arbeidsrechtbank van Charleroi discrimineerde de stad vanwege handicap. Het weigeren van redelijke aanpassingen is op zich een discriminatie. Unia was procespartij.

Unia directeur Els Keytsman reageert tevreden: ‘Dit vonnis onderlijnt dat redelijke aanpassingen een verplichting zijn en geen gunst. Daarnaast vinden we het cruciaal dat een publieke werkgever het goede voorbeeld geeft.' Unia bemiddelde waardoor de man in kwestie in september terug aan de slag kan.  

Voor de arbeidsrechter was er sprake van discriminatie omdat de stad niet kon aantonen dat de gevraagde aanpassingen onredelijk waren. Bovendien was het voor de rechter niet uitgesloten dat de leraarkracht opnieuw slachtoffer kon worden van deze discriminatie noch dat anderen in dezelfde situatie hetzelfde lot moesten ondergaan.   

De stad Charleroi moet nu zes maanden brutoloon betalen aan de leerkracht met MS.

Vergelijkbare artikels

8 februari 2021

Gezocht: redelijke aanpassingen aan het re-integratietraject

De discussie over langdurig zieke werknemers woedt sinds enkele dagen in volle hevigheid. Bij Unia zien we al jaren het aantal dossiers over discriminatie op basis van gezondheidstoestand en handicap stijgen. Het grootste deel daarvan gaat over situaties op de werkvloer. Uit die dossiers leren we dat er wel degelijk oplossingen bestaan: met een betere toepassing van het recht op ‘redelijke aanpassingen’ geven we nieuwe kansen aan langdurig zieken. Kansen op werk, en dus op een waardig leven.   

16 november 2020

Rechter bevestigt cumul van schadevergoedingen bij meervoudige discriminatie

De Antwerpse arbeidsrechtbank heeft op 29 september 2020 een (tussen)vonnis geveld in een zaak van meervoudige discriminatie. Het ging om een dove vrouw die het slachtoffer werd van discriminatie op de arbeidsmarkt. De rechter constateerde drie discriminaties en bevestigde dat indien meerdere discriminaties worden vastgesteld, de schadevergoedingen gecumuleerd moeten worden. Het resultaat in dit dossier werd behaald met de collega’s van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM).