Weigering redelijke aanpassingen veroordeeld in Charleroi

21 januari 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden

De stad Charleroi werd veroordeeld voor discriminatie omdat ze redelijke aanpassingen weigerde voor een leerkracht met multiple sclerose. Volgens de arbeidsrechtbank van Charleroi discrimineerde de stad vanwege handicap. Het weigeren van redelijke aanpassingen is op zich een discriminatie. Unia was procespartij.

Unia directeur Els Keytsman reageert tevreden: ‘Dit vonnis onderlijnt dat redelijke aanpassingen een verplichting zijn en geen gunst. Daarnaast vinden we het cruciaal dat een publieke werkgever het goede voorbeeld geeft.' Unia bemiddelde waardoor de man in kwestie in september terug aan de slag kan.  

Voor de arbeidsrechter was er sprake van discriminatie omdat de stad niet kon aantonen dat de gevraagde aanpassingen onredelijk waren. Bovendien was het voor de rechter niet uitgesloten dat de leraarkracht opnieuw slachtoffer kon worden van deze discriminatie noch dat anderen in dezelfde situatie hetzelfde lot moesten ondergaan.   

De stad Charleroi moet nu zes maanden brutoloon betalen aan de leerkracht met MS.

Update: de stad Charleroi ging in beroep tegen deze uitspraak. Het hof van beroep van Bergen bevestigde in april 2021 de discriminatie op basis van handicap en de verplichting om de boete te betalen. 

Vergelijkbare artikels

3 oktober 2022

Goed nieuws voor langdurige zieken om het werk te hernemen

Unia ontvangt als Interfederaal Gelijkekansencentrum geregeld meldingen van discriminatie bij de toepassing van het re-integratietraject. Het meest opvallende is dat er in de loop van het traject geen of nauwelijks rekening wordt gehouden met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap. Unia formuleerde vanuit haar expertise een aantal aanbevelingen. Het recht op redelijke aanpassingen op de werkvloer is essentieel om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Een correcte toepassing van de verplichting tot redelijke aanpassingen, leidt volgens Unia tot een stijging van de werkhervatting.

22 september 2022

Lessen uit het onthaal van Oekraïense vluchtelingen: zes organisaties schrijven rapport met aanbevelingen voor de overheden

Om Oekraïners te verwelkomen in België werden er uitzonderlijke acties en maatregelen genomen. Initiatieven waar ook andere mensen baat bij kunnen hebben. Dat staat in een rapport met aanbevelingen van het FIRM (Federaal Instituut voor de Mensenrechten) en vijf andere instellingen die actief zijn op het vlak van mensenrechten. Unia is er een van.