Ziekenhuizen weinig oog voor dove of slechthorende patiënten

21 september 2018
Discriminatiegrond: Handicap

Slechts een handvol ziekenhuizen heeft oog voor dove en slechthorende patiënten. Zij hebben dan ook vaak moeite om de weg te vinden in het ziekenhuis, worden niet begrepen of kunnen niet volgen en vinden geen informatie op maat. Zo komt hun recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg in het gedrang. Dat concludeert Unia na een bevraging van ziekenhuizen en gesprekken met dove en slechthorende personen. Unia maakte samen met hen een informatieblad. Dat valt binnenkort bij alle ziekenhuizen in de brievenbus. 

Unia krijgt al langer signalen van dove en slechthorende patiënten over hun problemen wanneer ze voor een behandeling in een ziekenhuis moeten zijn. ‘Een rondvraag van Unia leert dat in de praktijk ziekenhuizen vaak niet weten hoe ze met die groep patiënten moet omgaan. Alle 70 algemene en universitaire ziekenhuizen in Vlaanderen kregen de vraag of ze een beleid hebben rond dove personen,’ vertelt Unia-directeur Els Keytsman.

Verkeerde diagnoses

‘Amper 30 procent van de bevraagde ziekenhuizen geeft aan een onthaalbeleid te hebben voor dove en slechthorende personen. Dit is een probleem want het beperkt de toegang tot de gezondheidszorg. Internationale studies tonen de gevolgen daarvan: een slechtere gezondheid, stress en risico’s op verkeerde diagnoses,’ aldus Unia.

‘In België tellen we meer dan 1 miljoen doven en slechthorenden. Toch leert de rondvraag ons dat ziekenhuizen ze niet zien in hun dagelijkse werking. Dat bewijst andermaal dat er nauwelijks beleid is. Een integraal beleid maakt deze groep immers zichtbaar,’ legt Keytsman uit.

Recht op een tolk

‘Ziekenhuizen moeten het onthaal van dove of slechthorende patiënten professioneler aanpakken door richtlijnen en gedragscodes op te stellen. Ze zouden ook meer professionele tolken gebarentaal of schrijftolken moeten inschakelen. Dat is een redelijke aanpassing volgens de antidiscriminatiewetgeving en het VN-Verdrag over de rechten van mensen met een handicap. Dove en slechthorende patiënten hebben recht op een tolk. Het kan niet dat patiënten zelf die tolk moeten betalen. Alleen zo hebben ze dezelfde toegang tot gezondheidszorg als de andere patiënten,’ argumenteert Keytsman.

Ministers van Volksgezondheid

‘Unia wil de gebrekkige aandacht voor doven en slechthorenden aankaarten bij ziekenhuizen. Maar Unia kijkt ook naar de ministers van Volksgezondheid om deze problemen op te lossen. Geef de ziekenhuizen bijvoorbeeld duidelijke richtlijnen en genoeg geld om te investeren in toegankelijkheid. De overheden moeten hierover samenzitten, luisteren naar de dove en slechthorende personen en eindelijk afspreken wie de kosten van de professionele tolken terugbetaalt,’ gaat ze verder.

Unia stuurt haar aanbevelingen binnenkort naar de federaal minister, haar gewest -en gemeenschapscollega’s en de ziekenhuizen. Daarnaast krijgt elk Belgisch ziekenhuis een informatieblad met tips over hoe om te gaan met dove en slechthorende personen. ‘Met deze actie willen we dat elk ziekenhuis in de toekomst weet hoe de dienstverlening toegankelijk te maken voor dove en slechthorende mensen.’

VN-Verdrag Handicap

Unia herinnert aan het VN-Verdrag over de rechten voor mensen met een handicap. Een van de basisrechten daarin is de gelijke toegang tot gezondheidszorg. ‘België ratificeerde dit verdrag al in 2009. Het is zorgwekkend dat na haast 10 jaar doven en slechthorenden nog buitengesloten worden.’

Op 22 september 2018 is het Werelddovendag. De Verenigde Naties riepen 23 september uit tot Internationale Dag van de Gabarentaal. 

Vergelijkbare artikels

6 juli 2022

Unia bezorgd over gestemde parkeerordonnantie in Brussels Parlement

Afgelopen vrijdag stemde het Brusselse Parlement een nieuwe parkeerordonnantie. In de gewijzigde tekst wordt gratis parkeren voor personen met een handicap afhankelijk gemaakt van zogenaamde ‘preregistratie’. En dat in alle gemeenten waar Parking.brussels instaat voor het toezicht en ook in andere gemeenten die hiertoe beslissen. Personen met een handicap die niet vooraf zijn ingeschreven, moeten het vaste parkeertarief betalen, zonder de mogelijkheid om dit aan te vechten en te laten annuleren.