Aanbeveling over de inclusie van dove personen op de Vlaamse arbeidsmarkt

1 mei 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Vlaamse Overheid

Unia en Doof Vlaanderen maakten een gezamelijke aanbeveling over de inclusie van dove personen op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Dove personen die Vlaamse gebarentaal gebruiken, hebben recht op tolkuren omdat ze een tolk nodig hebben om te kunnen solliciteren, beroepsopleidingen te volgen en op het werk te kunnen communiceren met mensen die Nederlands praten. Hoe meer sollicitaties ze moeten doen en hoe meer communicatie er in hun job nodig is, hoe meer tolkuren ze nodig hebben.

Het pakket tolkuren dat de Vlaamse overheid voorziet, ligt echter vast. Er wordt geen rekening gehouden met de individuele situatie en werkcontext van de persoon. De meeste dove personen hebben genoeg aan dat basispakket, maar sommige personen hebben meer uren nodig. Het beperkte aantal tolkuren beperkt hun kansen op werk en belet hen om de carrière uit te bouwen die ze willen.

Unia en Doof Vlaanderen vragen in deze aanbeveling aan de VDAB en de Vlaamse overheid dat personen die kunnen aantonen dat ze meer tolkuren nodig hebben om een job te zoeken, een beroepsopleiding te volgen of om hun werk naar behoren te kunnen doen, die ook kunnen krijgen. We willen het basispakket behouden maar vragen maatwerk voor al wie meer nodig heeft. Als personen met een handicap hebben dove personen recht op redelijke aanpassingen en die worden steeds voor een bepaalde persoon in een bepaalde situatie bekeken.

Op langere termijn vragen Unia en Doof Vlaanderen om het hele tolkurensysteem te vereenvoudigen en te werken aan een betere toegankelijkheid voor dove personen in Vlaanderen.

Bekijk de aanbeveling in VGT

Deze aanbeveling werd ook vertaald naar Vlaamse Gebarentaal. Via de links hieronder kom je op de YouTube-video's terecht.