Redelijke aanpassingen voor dove studente op stageplaats

19 december 2019
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

Een jonge dove studente studeert voor kinderopvangassistent. Maar ze krijgt een negatieve evaluatie tijdens haar stage bij kinderen van 0 tot 3 jaar. De reden? Ze zou door haar handicap “de kinderen in gevaar brengen”.

De moeilijkheden die een jonge studente tegenkomt op haar stageplaats, staan in rechtstreeks verband met haar handicap. Ze heeft een implantaat waardoor ze een gehoorniveau heeft dat dicht bij de norm ligt. Toch kan ze met dat implantaat niet alle geluiden horen (gezoem, de geluiden van de babyfoon, het geluid van een vallend kind, …).

De studente contacteert Unia: ze vindt het oneerlijk dat ze niet geslaagd is voor haar stage door moeilijkheden die verband houden met haar doofheid. Unia neemt daarom contact op met de school en ontdekt dat de studente geen redelijke aanpassingen heeft gevraagd. Het meisje dacht voldoende gehoor te hebben via haar implantaat. Maar de ervaringen met de stage toonden aan dat dit niet zo was.

Gevonden oplossingen

Unia brengt de verschillende partijen bij elkaar om een oplossing te vinden die de studente in staat stelt haar stage opnieuw te voltooien. We zoeken samen redelijke aanpassingen die de belemmeringen beperken die haar handicap met zich meebrengt. De school stemt ermee in om met de stageplaats de volgende redelijke aanpassingen te voorzien:

  • permanent met twee werken om de veiligheid van de kindjes te waarborgen;
  • een concrete definitie maken van de communicatiemiddelen tussen het professionele team en de leerling;
  • een bijeenkomst vóór de stage organiseren met het professionele team om de drempels en moeilijkheden in verband met de handicap te bespreken;
  • het team informeren en eventuele angsten van het team wegnemen.

Meer weten?