Jongen met Down mag toch in de basisschool blijven

19 maart 2019
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

Een basisschool ontbond de inschrijving van een leerling met Down die er in de kleuterklas zat. De school vond namelijk dat de onderwijsnoden van de jongen gewijzigd waren en dat hij daarom niet naar het lager onderwijs op de school kon doorstromen. De ouders namen ten einde raad contact op met Unia. 

Daarop kwam er een overleg met de school, het CLB, Unia en de ouders. Maar de school hield voet bij stuk. Er zat voor de ouders niets anders op dan klacht in te dienen tegen de ontbinding van de inschrijving bij de Commissie inzake Leerlingenrechten (CLR). Unia stond de ouders hierin bij en de Commissie verklaarde de klacht ontvankelijk en gegrond. 

De Commissie erkende de inspanningen van de school maar merkte op dat er geen proportionaliteitsafweging heeft plaatsgevonden en dat de onredelijkheid van de noodzakelijke aanpassingen niet werd aangetoond. De jongen kan dus ingeschreven blijven op de school en er het basisonderwijs verder zetten. De ouders zijn opgelucht dat hun zoontje nu verder naar de buurtschool kan, bij zijn vriendjes in de klas.

Meer weten?