Arbeidshof Antwerpen, 17 mei 2021

17 mei 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een klusjesman, werkzaam op een camping, wordt bij een herstructurering ontslagen tijdens een afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid. Zijn collega mag blijven en in de nieuwsbrief van de camping wordt verwezen naar zijn gezondheidstoestand.

Datum: 17 mei 2021

Instantie: Arbeidshof Antwerpen

Criterium: gezondheidstoestand

Thema:

Een klusjesman, werkzaam op een camping, wordt bij een herstructurering ontslagen tijdens een afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid. Zijn collega mag blijven en in de nieuwsbrief van de camping wordt verwezen naar zijn gezondheidstoestand.

Beslissing:

Het Hof is de mening toegedaan dat er geen verband is tussen het ontslag en zijn gezondheidstoestand. De collega die mocht blijven, zou kunnen aanspraak maken op een hogere opzegvergoeding. De job werd wel degelijk uitbesteed aan een extern bedrijf en de verwijzing in de nieuwsbrief was enkel een verklaring waarom hij al een tijdje niet meer te zien was op de camping.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof.Antwerpen, 17-05-2021

Downloads