Arbeidshof Brussel (Nederlandstalig), 1 april 2014

1 april 2014
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: LeeftijdAndere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Criterium: Leeftijd

Thema: Een werkneemster van een luchtvaartmaatschappij, die extra premies had gekregen voor verantwoordelijkheden die ze had opgenomen, besliste deeltijds te gaan werken. Kort daarna werd ze samen met acht collega’s ontslagen. Ze meende het slachtoffer te zijn van discriminatie op grond van geslacht, leeftijd en haar keuze voor deeltijdse arbeid.

Beslissing: Het arbeidshof vindt dat er geen sprake is van discriminatie omdat er geen elementen worden aangevoerd die kunnen leiden tot een verdeling van de bewijslast. Pas laat in het feitelijke verloop van de zaak, en in zeer algemene bewoordingen, komen een aantal discriminatiegronden ter sprake. Er is wél sprake van rechtsmisbruik.

Afgekort: AHof Brussel, 01-04-2014

Downloads