Arbeidshof Brussel, 20 februari 2018

14 maart 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een werkneemster is bijna twee jaar afwezig omwille van kanker. Daarna vraagt ze om een progressieve werkhervatting, met name een aangepast uurrooster. Ze wordt ontslagen.

Arbeidshof Brussel, 20 februari 2018

Datum: 20 februari 2018

Instantie: Arbeidshof Brussel

Criterium: handicap

Beslissing:

Het arbeidshof past de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie toe op het dossier en meer bepaald de interpretatie die aan het begrip handicap zoals voorkomend in richtlijn 2000/78/EU moet gegeven worden in functie van het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap. Daardoor mocht de werkneemster aanspraak maken op redelijke aanpassingen.

Afgekort: Ahof Brussel, 20-02-2018