Rechter noemt gevolgen kanker voor eerste keer handicap

12 maart 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: HandicapAndere gronden

Een werkgever had voor aanpassingen moeten zorgen, zodat een vrouw die door kanker lang niet kon gaan werken toch haar job kon blijven doen. Dat zegt het arbeidshof van Brussel. Het is de eerste keer dat een rechter de blijvende gevolgen van kanker ziet als een handicap. De rechter veroordeelde de werkgever tot het betalen van een schadevergoeding van 12.500 euro aan de werkneemster wegens discriminatie. Unia was vrijwillig tussenkomende partij.

Omdat er hier sprake is van een handicap mag de werkgever de vraag om aanpassingen aan de werkomstandigheden en werkvoorwaarden niet zomaar weigeren. Dat staat in de antidiscriminatiewetgeving. ‘Het gaat dan om redelijke aanpassingen, hulpmiddelen om hindernissen weg te nemen. Zo vroeg de vrouw in kwestie, die verkoopster was, om progressief terug te beginnen werken. De werkgever weigerde dat. Kort daarna werd ze ontslagen,’ vertelt Els Keytsman, Unia-directeur.

Op basis van deze rechtspraak kunnen andere werknemers die herstellen van kanker aangepaste werkomstandigheden vragen aan hun baas. ‘Als die dat weigert, is naar de rechtbank gaan een optie, maar bij Unia kiezen we er voor om eerst de twee partijen rond de tafel te brengen’, klinkt het.

Draad terug oppikken?

‘Iedereen kent wel iemand met kanker. Aan de kant geschoven worden door een ziekte is een zware dobber. Dan een tweede keer aan de zijlijn worden gezet door je baas, is een drama. Dit is geen alleenstaand geval. Langdurig zieke werknemers willen vaak de draad terug oppikken, maar stoten wel vaker op onbegrip van de werkgever. Unia heeft hier geen eigen cijfers  over, maar een recente Nederlandse studie toont aan dat 57 procent voor de voormalige kankerpatiënten moeizame reacties ervaren van hun baas’, weet Keytsman.

Veel re-integratie trajecten hebben bij voorbaat al geen kans van slagen omdat minder dan de helft van de werkgevers de procedure en de verplichtingen niet kennen. Dat constateerde Mensura. ‘Unia merkt  dan weer dat werkgevers niet altijd weten wat redelijke aanpassingen zijn. We juichen dan ook toe dat er heel wat studiedagen over het thema georganiseerd worden. Ook onze online vormingen voor HR-mensen zijn een succes’, aldus Keytsman.

Impact op mensen

Unia onderstreept dat, als je mensen buitensluit, ze zich ook niet betrokken voelen bij de samenleving. ‘Voor zowel werknemers als werkgevers is het veel beter om te focussen op inclusie. Waarbij het draait om de mens met mogelijkheden en niet om de factor ziekte of handicap. Als mensen na hun therapie weer aan de slag kunnen zonder dat ze daarbij moeten vrezen voor ontslag en ze kunnen rekenen op de flexibiliteit van hun baas, worden werknemers loyaler’, zegt Keytsman ten slotte.

Zit je in dezelfde situatie als de vrouw in deze zaak? Contacteer je vakbond of preventieadviseurs-geneesheer. Uiteraard kan Unia je ook helpen.

Vergelijkbare artikels

3 oktober 2022

Goed nieuws voor langdurige zieken om het werk te hernemen

Unia ontvangt als Interfederaal Gelijkekansencentrum geregeld meldingen van discriminatie bij de toepassing van het re-integratietraject. Het meest opvallende is dat er in de loop van het traject geen of nauwelijks rekening wordt gehouden met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap. Unia formuleerde vanuit haar expertise een aantal aanbevelingen. Het recht op redelijke aanpassingen op de werkvloer is essentieel om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Een correcte toepassing van de verplichting tot redelijke aanpassingen, leidt volgens Unia tot een stijging van de werkhervatting.

16 november 2020

Rechter bevestigt cumul van schadevergoedingen bij meervoudige discriminatie

De Antwerpse arbeidsrechtbank heeft op 29 september 2020 een (tussen)vonnis geveld in een zaak van meervoudige discriminatie. Het ging om een dove vrouw die het slachtoffer werd van discriminatie op de arbeidsmarkt. De rechter constateerde drie discriminaties en bevestigde dat indien meerdere discriminaties worden vastgesteld, de schadevergoedingen gecumuleerd moeten worden. Het resultaat in dit dossier werd behaald met de collega’s van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM).