Arbeidshof Brussel, 21 februari 2017

21 februari 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een onderzoekster bij een grote onderneming licht haar werkgever in over haar zwangerschap. Twee maanden later wordt ze ontslagen wegens herstructurering van het bedrijf. Ze eist de vergoeding op ter bescherming van zwangere vrouwen tegen ontslag, maar op 29 september 2014 werd haar verzoek door de arbeidsrechtbank afgewezen.

Arbeidshof Brussel, 21 februari 2017

Criterium: gezondheidstoestand

Datum: 21 februari 2017

Instantie: arbeidshof Brussel

Beslissing

De onderneming rechtvaardigt het ontslag door de reorganisatie van het bedrijf, die bijna 20% van het personeel geraakt heeft. De werkgever toont echter niet aan dat de keuze van de personen die ontslagen worden, niet gelinkt is aan hun staat van zwangerschap. Hij brengt geen bewijs aan dat het ontslag rust op motieven die vreemd zijn aan de zwangerschap.

Bijgevolg wordt de onderneming veroordeeld tot het betalen van de vergoeding ter bescherming van zwangere vrouwen, alsook van de volledige procedurekosten.