Arbeidshof Brussel, 23 oktober 2017

23 oktober 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een schrijnwerker is tot tweemaal toe het slachtoffer van een arbeidsongeval. Hij wordt ontslagen vanwege overmacht op grond van medische redenen. Zijn werkgever had hem ingeschreven voor een opleiding tot kraanbestuurder, maar maakte voor het einde van de opleiding een einde aan de arbeidsrelatie. Het ontslag wordt, bij vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel op 6 mei 2015, als ongeldig beschouwd. Het gebrek aan redelijke aanpassingen heeft tot gevolg dat het slachtoffer aanspraak kan maken op zes maanden loon.

Arbeidshof Brussel, 23 oktober 2017

Datum: 23 oktober 2017

Instantie: Arbeidshof Brussel

Criterium: handicap

Beslissing:

Het arbeidshof bevestigt dat er wel degelijk sprake is van een directe discriminatie op grond van handicap, en ook van een weigering van redelijke aanpassingen.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof.Brussel, 23-10-2017