Arbeidshof Brussel, 24 juni 2016

24 juni 2016
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een kinderverzorgster bezeert haar schouder en loopt een letsel op waardoor ze bepaalde werkzaamheden niet meer mag uitoefenen. Ze richt een schrijven tot haar werkgever met een vraag tot herinschakeling. Als reactie krijgt ze haar ontslag om medische redenen omdat er geen aangepast werk beschikbaar is. De arbeidsrechtbank te Leuven meent, bij vonnis van 23 april 2015, dat er geen sprake is van discriminatie op grond van handicap.

Arbeidshof Brussel, 24 juni 2016

Criterium : handicap

Datum : 24 juni 2016

Instantie : Arbeidshof Brussel

Beslissing :

Het arbeidshof van Brussel is een andere mening toegedaan: de vrouw dient wel degelijk beschouwd te worden als een persoon met een handicap en de reactie op haar vraag tot herinschakeling dient beschouwd te worden als een weigering tot redelijke aanpassing.

Afgekort : AHof.Brussel, 24-06-2016

Downloads