Arbeidshof Brussel, 28 januari 2019

28 januari 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Hof van Beroep

Een werknemer die een letsel heeft aan zijn rechterhand wordt aangeworven om te werken in een bepaalde afdeling van een onderneming. De hoeveelheid werk binnen dit departement neemt af en de jongste werknemers worden overgeplaatst naar een andere afdeling. In die andere afdeling is er een redelijke aanpassing op grond van de handicap van de werknemer nodig. Er wordt hem een aangepaste werkpost voorgesteld, maar de dag erna is hij arbeidsonbekwaam. Uiteindelijk wordt hij ontslagen.

Arbeidshof Brussel, 28 januari 2019

Datum: 28 januari 2019

Instantie: arbeidshof Brussel

Criterium: handicap

Beslissing:

Er kan niet gesproken worden van weigering van redelijke aanpassing, aangezien de overplaatsing naar een andere afdeling, die nadelig kon zijn voor de werknemer, gebeurde op grond van zijn leeftijd en niet op grond van zijn handicap. Daarenboven was hem minstens één aangepaste werkpost voorgesteld, die hij weigerde.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof.Brussel, 28-01-2019