Arbeidshof Brussel (Nederlandstalig), 29 februari 2008

29 februari 2008
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Rekening houdend met de leeftijd, geleverde prestaties, toekomstperspectieven en nood aan effectieven voor het volgend seizoen mag een scheidsrechter niet meer in eerste klasse fluiten. De man roept onder meer leeftijdsdiscriminatie in.

In eerste aanleg meent de arbeidsrechtbank dat de beslissing vreemd is aan de leeftijd van de man, en te maken heeft met geleverde prestaties. Het arbeidshof komt tot het tegenovergestelde besluit op grond van een aantal elementen, zoals: gebrek aan duidelijke criteria opleiding, verwijzing naar leeftijd in bestreden beslissing, tegenstrijdigheden in de evaluatie enzovoort.