Arbeidshof Brussel, 3 november 2016

3 november 2016
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

De melder werkt als informaticus in een bedrijf. Hij wordt verkozen in de Bedrijfsraad. Een paar maanden later wordt hij ontslagen in het kader van een herstructurering van zijn dienst. Hij is van mening dat zijn ontslag gebaseerd is op zijn syndicale overtuiging, en vraagt de staking van de gevolgen van zijn ontslag. In eerste aanleg beschouwt de arbeidsrechtbank zijn eis als onontvankelijk.

Arbeidshof Brussel, 3 november 2016

Criterium: syndicale overtuiging

Datum: 3 november 2016

Instantie: Arbeidshof Brussel

Beslissing: Het Arbeidshof oordeelt dat de daad waarvan staking gevraagd wordt – het ontslag – reeds definitief voltooid is: de werkgever heeft duidelijk en op geldige wijze laten weten dat de melder ontslagen was, met onmiddellijke inwerkingtreding van de beslissing. Er is dus geen staking meer mogelijk. Om die reden verklaart het Hof de eis zonder voorwerp.