Arbeidshof Brussel, 9 februari 2021

9 februari 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een consulente in sociale wetgeving is meer dan een jaar afwezig waarbij ze niet ingaat op de contactpogingen van haar werkgever per telefoon of e-mail. Uiteindelijk wordt ze ontslaan omdat haar afwezigheid het werk ontregelt en ze haar taak niet meer terdege kan opnemen door de evolutie van de sociale wetgeving.

Arbeidshof Brussel, 9 februari 2021

Datum: 9 februari 2021

Instantie: Arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

Het Hof bevestigt de uitspraak van de arbeidsrechtbank te Brussel dd. 22 oktober 2019 en verklaart de vordering van de werkneemster ongegrond. De werkgever heeft nooit verwezen naar de gezondheidstoestand bij het ontslag.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: AHof.Brussel, 9-02-2021