Arbeidshof Brussel (Franstalig), 11 januari 2023

11 januari 2023
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Het arbeidshof bevestigt een vonnis van de arbeidsrechtbank Brussel van 26 juni 2019 en oordeelt dat het ontslag van een bankbediende niet ingegeven was door discriminatie op basis van de gezondheidstoestand.

Datum: 11 januari 2023

Instantie: arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

De feiten   

Een bankbediende werd in 2014 tewerkgesteld in een nieuwe functie. De hiërarchische verantwoordelijken waren niet tevreden over het functioneren van de man die negatieve evaluaties kreeg. In het kader van een nieuwe functieclassificatie kreeg hij een lagere classificatie toegekend. Hij kreeg gedurende een aantal jaren geen promotie.

Beslissing

Uit deze en andere elementen leidt het arbeidshof af dat de werkgever sinds de functiewijziging ontevreden was over de prestaties van de man. Niets wees erop dat de man ten onrechte negatief werd beoordeeld. Het ontslag na een ziekteperiode was niet ingegeven door de gezondheidstoestand van de man, maar door het feit dat zijn hiërarchie ontevreden was over zijn functioneren.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Brussel (Fr.), 11-1-2023

Downloads