Arbeidshof Brussel (Nederlandstalig), 22 februari 2022

22 februari 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een boekhoudster krijgt te kampen met een burn-out. Wanneer ze terugkomt naar het werk wordt een re-integratietraject opgestart. Maar het lukt niet om een nieuwe functie te vinden voor de vrouw en ze wordt ontslagen. Ze meent dat ze wordt gediscrimineerd omwille van haar gezondheidstoestand.

Datum: 22 februari 2022

Instantie: arbeidshof Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing

Het arbeidshof gaat na of het slachtoffer feiten aanvoert die doen vermoeden dat er sprake was van discriminatie. De chronologie van de feiten lijkt er volgens het arbeidshof op te wijzen dat de ongunstige behandeling werd ingegeven door ongeoorloofde motieven. Vervolgens gaat het arbeidshof na of de werkgever kan bewijzen dat er geen discriminatie is geweest. Er werden door de werkgever belangrijke inspanningen geleverd om de vrouw te re-integreren. Het arbeidshof besluit dat de vrouw niet werd gediscrimineerd omwille van haar gezondheidstoestand, maar dat de voorwaarden die de vrouw stelde, maakten dat geen functie kon worden aangeboden die aan alle gewenste criteria voldeed.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Brussel (Nl.), 22-02-2022

Downloads