Arbeidshof Brussel (Nederlandstalig), 3 mei 2022

3 mei 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: HandicapAndere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een vrouw werkt als communicatiedeskundige bij een universiteit. Na zes maanden afwezigheid wegens een burn-out wordt ze ontslagen. Zij meent dat er sprake is van discriminatie op grond van handicap/gezondheidstoestand.

Datum: 3 mei 2022

Instantie: arbeidshof Brussel

Criterium: handicap, gezondheidstoestand

Beslissing

  • De vrouw was er volgens het arbeidshof niet in geslaagd feiten aan te tonen die het bestaan van een directe of indirecte discriminatie konden doen vermoeden. Deze feiten mogen niet van algemene aard zijn. Er is daardoor ook geen verschuiving van de bewijslast naar de werkgever (artikel 28 antidiscriminatiewet). Het arbeidshof sluit met dit oordeel aan bij het vonnis van de arbeidsrechtbank.
  • Anders dan de arbeidsrechtbank oordeelt het arbeidshof wel dat er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag (artikel 8 CAO nr. 109).

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arbh. Brussel (Nl.), 03-05-2022