Arbeidshof Luik, 26 november 2018

26 november 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidshof

Een automonteur is slachtoffer van een arbeidsongeval. Na een hele reeks van afwezigheden beslist de arbeidsgeneesheer dat de automonteur definitief onbekwaam is om zijn functie uit te oefenen. De man wordt ontslagen, want de werkgever kan hem geen andere functie aanbieden binnen het bedrijf. De arbeider roept de weigering van redelijke aanpassingen in op grond van zijn handicap.

Arbeidshof Luik, 26 november 2018

Datum: 26 november 2018

Instantie: Arbeidshof Luik

Criterium: handicap

Beslissing:

Er is geen sprake van weigering van redelijke aanpassing, aangezien er geen sprake is van een handicap. De definitieve invaliditeitsgraad is minimaal. Aangezien de arbeider werkt als automonteur, is er bovendien geen sprake van een duurzame situatie.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Ahof.Luik, 26-11-2018