Arbeidsrechtbank Bergen, 28 september 2018

28 september 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een statutaire bediende die bijzonder stressgevoelig is, is gedurende lange periodes afwezig. Op aanraden van de preventieve adviezen van de arbeidsgeneesheer onderneemt de werkgever verschillende pogingen om de bediende een andere jobinvulling te geven. Die pogingen mislukken telkens. 

Datum: 28 september 2018

Instantie: arbeidsrechtbank Bergen

Criterium: handicap

Beslissing:

De rechtbank meent dat er wel degelijk sprake is van handicap maar geenszins van weigering tot redelijke aanpassingen. Het feit dat het verzoekschrift werd ingeleid op grond van de federale wet van 10 mei 2007 en zich vervolgens steunt op het Waals decreet van 6 november 2008 moet niet beschouwd worden als een nieuw verzoek.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Bergen, 28-09-2018