Arbeidsrechtbank Bergen, 7 december 2012

7 december 2012
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: HandicapAndere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een directeur heeft een conflict met zijn raad van bestuur. Uiteindelijk dient hij een klacht wegens pesterijen in, op grond van de wetgeving inzake welzijn op het werk. Na een ziekteverlof vraagt hij om zijn werkzaamheden halftijds te mogen hervatten. Dat wordt hem geweigerd, en hij wordt ontslagen.

De rechtbank meent dat het ontslag vreemd is aan de klacht wegens pesterijen. Daarenboven is de algemene antidiscriminatiewet niet van toepassing; enerzijds omdat de mogelijkheid tot ontslag na langdurige ziekte bij wet voorzien is, anderzijds omdat de weigering van redelijke aanpassingen alleen van toepassing is op het criterium handicap.

De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (Chacon Navas, C-13/05) stelt duidelijk dat een persoon alleen ontslagen wegens ziekte zich niet kan beroepen op het verbod van discriminatie dat geldt voor het criterium handicap.

Downloads