Arbeidsrechtbank Brussel (Franstalige), 15 januari 2020

15 januari 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een administratieve politiebediende heeft slechte ervaringen tijdens zijn 10 maanden durende werktijd (vervangingscontract). Hij meent het slachtoffer te zijn van belaging en na de voorgeschreven interne procedure gevolgd te hebben wordt hij ontslagen. Hij vindt dit een discriminatoir ontslag.

Datum: 15 januari 2020

Instantie: arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: seksuele geaardheid

Beslissing:

De rechtbank stelt dat er wel degelijk sprake is van belaging op grond van seksuele geaardheid, maar niet van discriminatie in het kader van het ontslag van de werknemer.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Brussel, 15-01-2020