Arbeidsrechtbank Luik, afdeling Namen, 9 juni 2022

9 juni 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: RacismeSeksuele geaardheid
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een man werd ontslagen om dringende redenen naar aanleiding van het plaatsen van racistische, homofobe en seksistische commentaren in een gesloten Facebook-groep. De arbeidsrechtbank oordeelde dat dit ontslag gegrond was.

Datum: 9 juni 2022

Instantie: arbeidsrechtbank Luik, afdeling Namen

Criterium: racisme, seksuele geaardheid

Domein: arbeid

De feiten 

Een man is lid van een gesloten Facebook-groep waarin voornamelijk (voormalige en huidige) collega's actief zijn.  Hij plaatst commentaren over een bedrijfsarts en over collega’s die seksistisch, homofoob en racistisch zijn. Het bedrijf ontslaat de man om dringende redenen.

Het bedrijf heeft een beleid over het gebruik van de sociale media uitgewerkt. Daarin staat dat personeelsleden zich moeten onthouden van het delen van berichten op de sociale media die niet stroken met de ethische code van het bedrijf.

Beslissing

De arbeidsrechtbank oordeelde dat de man een ernstige fout beging en dat het ontslag om dringende redenen gerechtvaardigd was. De arbeidsrechtbank baseerde zich voor die beslissing op volgende elementen:

  • Het kwetsend karakter van de berichten. De vrije meningsuiting is niet onbegrensd en mag niet gebruikt worden om misdrijven te plegen of om de reputatie of de rechten van anderen te schaden.
  • Het openbaar karakter van de berichten (de gesloten Facebook-groep telde 520 leden). Het gebruik van de sociale media overstijgt het kader van het privé-leven.
  • Het feit dat in de berichten twee vrouwelijke collega’s werden geviseerd.
  • Het niet respecteren van de ethische code van het bedrijf.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb. Luik, afd. Namen 09-06-2022

Downloads