Arbeidsrechtbank Brussel, 16 december 2021

16 december 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een arbeider is meermaals afwezig omwille van zijn gezondheidstoestand. De werkgever ontslaat hem op grond van onaangepast gedrag en het disfunctioneren van de dienst door zijn afwezigheden.

Datum : 16 december 2021

Instantie : Arbeidsrechtbank Brussel

Criterium : gezondheidstoestand

Actiedomein : arbeid

Beslissing:

De rechtbank meent dat het wel degelijk gaat om een discriminatoir ontslag aangezien de werkgever de disfunctie van de dienst niet aantoont en de opmerking betreffende het gedrag van de arbeider dateert van 6 jaar voordien.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Brussel, 16-12-2021