Arbeidsrechtbank Brussel, 28 februari 2020

28 april 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Brussel
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een administratieve bediende van een openbare dienst is meermaals afwezig omwille van ziekte. Zijn werk voldoet ook niet en tijdens een van zijn ziekteafwezigheden wordt hij opgeroepen voor een disciplinaire hoorzitting. Hij weigert te gaan.

Arbeidsrechtbank Brussel, 28 februari 2020

Datum: 28 februari 2020

Instantie: arbeidsrechtbank Brussel

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

Het ontslag is niet te wijten aan een discriminerende houding, maar vindt zijn oorsprong in de vertragingsmanoeuvers van de bediende.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Brussel, 28-02-2020