Arbeidsrechtbank Henegouwen, afdeling Charleroi, 10 januari 2020

10 januari 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap
Gerechtelijk arrondissement: Henegouwen
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Een leerkracht lager onderwijs lijdt aan multiple sclerose. Tussen 2011 en 2015 weigert de werkgever redelijke aanpassingen te treffen. Pas daarna wordt, na tussenkomst van Unia, op bepaalde punten toegegeven. Het is pas na een gerechtelijke bemiddeling dat de werkgever zijn verplichtingen nakomt, hoewel hij blijft weigeren de discriminatie te erkennen.

Datum: 10 januari 2020

Instantie: arbeidsrechtbank Charleroi

Criterium: handicap

Beslissing:

Er is wel degelijk sprake van discriminatie. De leerkracht kan aanspraak maken op een schadevergoeding van zes maanden loon. En dat zelfs indien de situatie intussen is opgelost, aangezien er risico op herhaling bestaat.

Unia was betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Charleroi, 10-01-2020